• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • Zebranie Przedstawicieli

  Walne Zebranie Przedstawicieli - 2018 r.

   

  W dniu 24 marca 2018 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. W zebraniu wzięło udział 25 spośród 27 Delegatów.

   

  Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Adamczyk. Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał gości: Panią Kingę Olińską  – Wicedyrektor Departamentu ds. Zrzeszeniowych i Korporacyjnych Banku BPS S.A. oraz Magdalenę Paluch – Notariusz. Przywitał również wszystkich przybyłych gości, delegatów i pracowników BS.

   

  Przy braku sprzeciwu Zebranych przegłosowano przyjęcie porządku obrad w poniższym brzmieniu:

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników przez Przewodniczącego (Członka) Rady Nadzorczej.
  2. Wybór prezydium ZP.
  3. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz wnioskowej, statutowej oraz komisji ds. odpowiedniości
  4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.
  5. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku za rok 2017, sprawozdań finansowych oraz
   z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
  8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Banku ,
  2. zatwierdzenie  sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat),
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku,
  5. podziału zysku,
  6. podziału zysku z lat ubiegłych
  7. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  8. przyjęcie zmian w regulaminie pracy Rady Nadzorczej
  9. przyjęcie zmian w statucie Banku
  10. przyjęcie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2018
  1. Zamknięcie obrad.
  2. Obiad (ok. godz. 14.00).

   

  Głos w dyskusji zabrała Pani Kinga Olińska, która w imieniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. podziękowała za zaproszenie; potwierdziła, że Bank Spółdzielczy w Nałęczowie osiąga bardzo dobre wyniki na tle Banków Spółdzielczych Zrzeszenia. Podkreśliła, że tym bardziej jest to godne podkreślenia, gdyż warunki prawne w jakich funkcjonują banki spółdzielcze odpowiadają regulacjom skierowanym do banków komercyjnych. Wspomniała, że Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych podejmują działania zmierzające do uproszczenia wymogów ostrożnościowych jakim podlegają Banki Spółdzielcze oraz o wprowadzeniu w Unii Europejskiej pojęcia „małych banków”.

  Na zakończenie Pani Kinga Olińska życzyła Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku dalszej owocnej pracy oraz takich warunków prawnych, aby działalność Banków Spółdzielczych mogła skupić się na swoich podstawowych celach tj. świadczeniu usług finansowych dla swoich Klientów.

  Przewodniczący Zebrania podziękował Pani K. Olińskiej za pozytywną ocenę pracy Banku. Stwierdził również, że Bank ma ambicje aby być liderem wśród BS działających na naszym terenie i nie spocznie na laurach.

   

  Po uchwaleniu wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli Komisja Mandatowo Skrutacyjna o przeprowadziła wybory na  członków Rady Nadzorczej.

  Pan Stanisław Gil podziękował za dotychczasową współpracę członkom Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nałęczowie, których kadencja upłynęła, a przyszłym członkom nowo wybranej Rady Nadzorczej życzył satysfakcji z wypełniania obowiązków.

  W wyniku głosowania na członków Rady Nadzorczej wybrani zostali:

   

  1. Adamczyk Tadeusz                        
  2. Gil Stanisław                                   
  3. Kopiński Zbigniew                         
  4. Kruk Wanda                                   
  5. Mikowski Stanisław                                   
  6. Przesmycki Mirosław                     
  7. Rejmak Wiesław                             
  8. Wójcik Zdzisław                             
  9. Wywiórka Jerzy                              

   

   

  Dziękujemy Pani Dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury Jadwidze Sawa- Bednarczyk za udostępnienie na obrady Zebrania Przedstawicieli Sali kinowej, Pani Marii Pardyka właścicielowi Stołówki „Stara Apteka” za przygotowanie smacznego obiadu oraz kwiaciarni „Kwietnik” z Nałęczowa za przygotowanie dekoracji.

   


  GALERIA ZDJĘĆ


   

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.