• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • Sprawy bieżące

  Program Rodzina 500+

  Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia.

   

  Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

   

  Rola Banku

  Bank Spółdzielczy w Nałęczowie umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej - https://online.bsnaleczow.pl - w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w placówkach banku lub za pośrednictwem pracownika banku nie będzie możliwe. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

   

  Proces otrzymania świadczenia

  • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+. - Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - LINK

  Jak wypełnić wniosek?

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej.
  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu bankowości internetowej.
  • Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/.
  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
  • Jeżeli składasz wniosek na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – pamiętaj o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, 
   np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.
  • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500 plus także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:https://www.rodzina500plus.gov.pl/ lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
   • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
   • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia
   • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz
  • Informacje dotyczące załączników:
   • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
   • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
   • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
   • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
   • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF
  • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:  

   

  Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”.


  (PDF) Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+(PDF) Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+


  Reklamacje

  • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500 plus, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
   • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości internetowwj oraz jego wysłania;
   • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
  • Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
   • Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

  Bezpieczeństwo

  Bank na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500 plus. Rola Banku Spółdzielczego w Nałeczowie polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu Internet Bankingu oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

  Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku, prosimy pamiętać, że:

  • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500 plus Bank nie pobiera żadnej opłaty, 
   a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu Internet Bankingu
  • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
  • po zalogowaniu się do Internet Bankingu nie będzie wymagane podawanie żadnych kodów autoryzacyjnych ani w celu przejścia do złożenia wniosku Rodzina 500 plus, ani w celu załadowania załączników. Serwis Internet Banking będzie wymagał podania kodu 
   z SMS/ hasła jednorazowego przy zatwierdzeniu wniosku, wyłącznie w przypadku, gdy Klient wybierze możliwość wypłaty świadczenia w inny sposób niż na własny rachunek bankowy w Banku.
  • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 500 plus. Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z  adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl
  • Bank Spółdzielczy w Nałęczowie będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500 plus, przy pomocy mailingu bądź wiadomości za pomocą innych kanałów elektronicznych (poprzez system Internet Bankingu). Prosimy pamiętać jednak, że nadawcą wiadomości zawsze będzie Bank Spółdzielczy w Nałęczowie a korespondencja będzie pochodzić wyłącznie ze znanych Klientowi adresów e-mail. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500 plus wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do pracowników Banku.

   

  Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Nałęczowie w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500 plus nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków.

  Logując się do serwisu transakcyjnego Internet Bankingu należy zachować zwyczajowe w tym przypadku zasady bezpieczeństw.

   

  Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców:


  https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500


  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.