• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • Sprawy bieżące

  Niedostępność Express Elixir w dniach 1-2 października 2022

  Szanowni Państwo,

  w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi po stronie Banku BPS w dniach 2022-10-01 od godziny 00:00 do dnia 2022-10-02 do godziny 23:59 usługa Express Elixir będzie niedostępna. W tym czasie nie będzie można również wykonywać płatności na telefon (BLIK-P2P).

  Ogłoszenie - Sprzedamy działki

  Bank Spółdzielczy w Nałęczowie sprzeda działki, stanowiące własność Banku, dla których urządzona jest księga wieczysta numer LU1P/00108362/7, w tym:

  • działkę nr 164 o pow. 2,36 ha, położoną we wsi Stanisławka gmina Wąwolnica, Id działki 061410-20013.164,
  • działkę nr 165 o pow. 1,08 ha, położoną we wsi Stanisławka gmina Wąwolnica, Id działki 061410-20013.165,

  za cenę 90 000,00 zł.

  W przypadku złożenia ofert zakupu przez kilku nabywców, Bank przeprowadzi przetarg, cena postąpienia 10 000,00 zł.

  Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu:

  81 5014035   lub   507 497 427

  VISA Mobile - nowa forma płatności

  Mamy dla Ciebie nowość ❗

  Robisz często z zakupy internetowe? Na pewno Ci się spodoba.

  Oto Visa Mobile – czyli nowa metoda płatności za zakupy w Internecie.

  Szybko, intuicyjnie i – co najważniejsze – jeszcze bezpieczniej!

  Visa Mobile dostępna dla klientów wszystkich Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS i banku BPS – i to tuż po jej debiucie na polskim rynku!

  Jeśli nie lubisz wpisywać w sklepach online i na platformach zakupowych numerów karty płatniczej, to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie! Teraz możesz płacić numerem telefonu.

  Co trzeba zrobić, aby zapłacić Visa Mobile za zakupy?

  Krok 1️⃣

  Pobierz aplikację Visa Mobile ze sklepu Google Play lub App Store na swój telefon.

  Krok 2️⃣

  Dodaj aktywną kartę płatniczą Visa, wydaną przez Twój Bank Spółdzielczy Zrzeszenia BPS lub Bank BPS, do portfela Visa Mobile w aplikacji mobilnej. System sam Cię poprowadzi podpowiadając kolejne działania. Podczas rejestracji trzeba podać dane karty a także adres e-mail i numeru telefonu. Na koniec, ustaw zabezpieczenie aplikacji (PIN lub biometria).

  I już, możesz ruszać na bezpieczne internetowe zakupy!

   

  W sklepie internetowym wybierz Visa Mobile jako metodę płatności. Następnie wpisz swój numer telefonu i potwierdź płatność w aplikacji Visa Mobile.

   

  Proste? Proste!

  Wszystkie dane dotyczące płatności są zabezpieczone w systemach Visa.

  Wakacje Kredytowe

  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELONEGO PRZED DNIEM 1 LIPCA 2022R.

  Bank wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

   WAKACJE KREDYTOWE

  Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

  Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W okresie zawieszenia spłaty kredytu realizowane są  dyspozycje Kredytobiorcy związane z Umową kredytu, którego spłata została zawieszona.

  W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

  Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

  Forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

  1. osobiście w Placówce Banku (wymagany podpis co najmniej jednego z kredytobiorców),
  2. poprzez system bankowości elektronicznej – Internet banking.
  3. dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  4. dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku (decydująca jest data doręczenia Wniosku do Banku).

  UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

  Wnioski są przyjmowane w Banku od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2022 r.

  UWAGA: Wniosek musi być dostarczony do Banku najpóźniej w dniu płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

  Wnioski wysłane do Banku za pomocą środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy Banku lub w dni wolne od pracy będą uznane za dostarczone i realizowane w następnym dniu roboczym.

  Bank w ciągu 21 dni powiadomi Kredytobiorcę o przyjęciu Wniosku i jego realizacji

   

  INFORMACJA O RYZYKACH

  1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.
  2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.
  3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

   

  Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

  Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

   

  Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

  Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

   

  Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

  • komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:

  Komunikat UKNF dot. ryzyka stóp procentowych.pdf

  • Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:

  Ryzyko stopy procentowej dla klientów instytucji finansowych.pdf

   

  Wniosek o Wakacje Kredytowe

  Informacja o zawieszeniu spłaty kredytu hipotecznego

   

  Promocyjna DOBRA LOKATA

  Przygotowaliśmy dla Państwa DOBRĄ LOKATĘ z atrakcyjnym oprocentowaniem. Lokaty założone w Internet Bankingu to bonus +0.1%.

  Xiaomi Pay w naszym Banku!

  Wygodne płatności mobilne opaską Mi Smart Band 6 NFC
  Xiaomi Pay to usługa transakcji zbliżeniowych, opracowana z myślą o osobach będących w ciągłym ruchu. Niezależnie od tego, czy chcesz wypić filiżankę kawy po porannym biegu, czy przekąsić coś podczas wycieczki rowerowej, Xiaomi Pay umożliwia szybkie i proste zakupy wyłącznie przy użyciu opaski lub zegarka.

  Nie masz portfela? Nie masz telefonu? Nie ma problemu!
  Mobilne płatności zbliżeniowe przy użyciu opaski Xiaomi, możliwe są po dodaniu karty płatniczej do cyfrowego portfela. Dzięki temu możesz korzystać z tych samych kart płatniczych, których używasz na co dzień.
  Usługa Xiaomi Pay działa z wieloma rodzajami kart kredytowych i debetowych Mastercard®. Wystarczy dodać je do wirtualnego portfela w opasce Xiaomi, aby można było korzystać z zachęt i nagród zapewnianych w związku z korzystaniem z karty.

  Dlaczego warto?

  • Łatwa aktywacja i szybkie potwierdzanie transakcji
  • Wygoda płacenia za zakupy Twoją opaską lub zegarkiem Xiaomi (nie musisz mieć przy sobie telefonu)
  • Płatności zbliżeniowe bez konieczności dostępu do Internetu
  • Płatności opaską Xiaomi są bezpieczne - dane karty są poufne
  • Możliwość dodania do Xiaomi Pay kilku kart kredytowych lub / i debetowych

  Z jakimi urządzeniami działa Xiaomi Pay?

  Kliknij w link: https://mi-home.pl/ i sprawdź z jakimi urządzeniami działa Xiaomi Pay.

   

  Jak zacząć korzystać?

   

   

  Jak dodać kartę Mastercard do Mi Smart Band 6 NFC?
   

   

  Jak płacić Mi Smart Band 6 NFC?
   

   

  Bezpieczeństwo Xiaomi Pay.
  Usługa Xiaomi Pay chroni dane, wykorzystując przypisane do opaski/zegarka numery kart i kody transakcji za każdym razem, gdy płacisz. Oryginalny numer karty zostaje zastąpiony cyfrowym zamiennikiem, tzw. tokenem. Numer karty nie jest przechowywany w urządzeniu ani na serwerach Xiaomi. Nie zostaje również przekazany sprzedawcy podczas płatności. Można dzięki temu płacić bez obaw. Usługa Xiaomi Pay chroni dane użytkownika. Dzięki temu numer posiadanej karty fizycznej nie jest przechowywany w opasce/ zegarku ani na serwerach dostawcy usługi. Nie jest również przekazywany sprzedawcy podczas dokonywania płatności.

   

  Regulamin

  Regulamin korzystania z kart w ramach portfeli cyfrowych

  Loteria na okrągło!

  Każdy nowy produkt to szansa na wygraną!

   

  Jesteś klientem jednego z Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS? A może dopiero porównujesz oferty? Mamy dla Ciebie doskonały argument!

  Od 1 czerwca do 20 grudnia 2022 roku każdy nowy produkt to szansa na wygraną 500 zł, laptopa lub samochodu Toyota Yaris. Tak działa nasza Loteria na okrągło!

  Co zrobić, żeby zakręcić kołem fortuny w Loterii na okrągło?

  1. W okresie promocji, czyli między 1 czerwca a 20 grudnia 2022 roku, skorzystaj z jednego z produktów z oferty bankowej dla klientów indywidualnych.
  2. Odbierz w oddziale swojego Banku Spółdzielczego voucher z unikalnym kodem.
  3. Wejdź na stronę www.loteria.mojbank.pl i uzupełnij formularz zgłoszeniowy, wpisując w nim  kod z vouchera oraz swoje dane osobowe i kontaktowe.
  4. I już! Od 1 lipca możesz codziennie brać udział w losowaniach nagrody w wysokości 500 zł. Na koniec każdego z trzech etapów loterii losujemy również po 10 laptopów Asus i po jednym samochodzie Toyota Yaris.

  Nie udało Ci się wygrać w pierwszym etapie? Nic nie szkodzi, masz jeszcze szanse w dwóch kolejnych etapach. Pamiętaj o skorzystaniu z nowego produktu w Twoim Banku Spółdzielczym i odebraniu vouchera.

  Jakie produkty biorą udział w promocji?

  • konto osobiste,
  • konto oszczędnościowe,
  • lokata terminowa,
  • rachunek walutowy,
  • karta płatnicza (debetowa, kredytowa, przedpłacona),
  • kredyt i pożyczka gotówkowa,
  • kredyt lub limit w rachunku,
  • kredyt i pożyczka hipoteczna,
  • kredyt konsolidacyjny,
  • ubezpieczenie majątkowe (nieruchomości, komunikacyjne),
  • ubezpieczenie na życie,
  • ubezpieczenia turystyczne,
  • produkt inwestycyjny i emerytalny (fundusz inwestycyjny, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, IKE, IKZE, PPK).

   

  Dlaczego warto?

  • Szeroka gama produktów w promocji
  • Aż 173 szanse na wygranie 500 zł
  • 30 laptopów i 3 samochody Toyota Yaris
  • Proste zasady
  • Możesz grać codziennie
  • 3 etapy to 3 szanse na wygranie nagród głównych

   

  Regulamin

   

  Zmiana regulaminów i tabel oprocentowania od 1 lipca 2022

  Od dnia 1 lipca 2022r. zmianie ulega:

  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
  • Tabela oprocentowania środków pieniężnych złotowych i walutowych
  • Tabela oprocentowania kredytów
  • Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach kredytów hipotecznych
  • Regulamin kredytu gotówkowego

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Banku w dziale:
  Oferta > Wnioski i regulacje oraz
  Oferta > Prowizje i oprocentowanie.

   

  Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

  Funkcje kart w IB

  Informujemy o udostępnieniu funkcji kartowych pozwalających klientom obsłużyć karty w systemie bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej Nasz Bank, bez konieczności logowania do systemów kartowych BPS (kartoSFERA).

  Dzięki integracji klienci zyskali możliwość:

  • aktywacji karty,
  • odczytu limitów dowolnego typu, w tym e-Commerce,
  • ustalenia wymaganych limitów zgodnie z definicją typu karty,
  • zapis limitów, możliwość spłaty kart kredytowych,
  • blokowanie karty, odblokowanie karty,
  • zastrzeganie karty.

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i posiadają w naszym Banku kredyt hipoteczny, mogą złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (zwanego dalej FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

  Wiecej szczegółów: https://bsnaleczow.pl/kredyty-indywidualni

   

  Bezpłatne przelewy do ukraińskich banków

  Bank Spółdzielczy w Nałęczowie zdecydował o niepobieraniu prowizji za przelewy do banków Ukraińskich.

  Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”)

   

  Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z  uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.

  PIT-WZ

  Mamy przyjemność poinformować, że uruchomiliśmy możliwość sporządzenia zeznania podatkowego przez Internet Banking - PIT-WZ.

  Parking - nowe ceny

  Od dnia 31.03.2017r. obniżamy opłaty za parking z 4 zł na 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

  Biznes Na Start

  BIZNES "Na Start" to nowy rachunek dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

  Płatności Paybynet

  Bank Spółdzielczy w Nałęczowie udostępnia usługę Paybynet oferowaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową już od kilku lat.

  Program Rodzina 500+

  Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia.

  System Zastrzegania Kart

  Bank Polskiej Spółdzielczości wraz z bankami spółdzielczymi przyłączył się do projektu organizowanego przez Związek Banków Polskich, którego celem było stworzenie jednego ogólnopolskiego numeru telefonu służącego do zastrzegania kart płatniczych.

  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.