• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • Bankofon

  Bankofon jest programem systemu bankowego służącym do tego, aby klienci banku mogli przez telefon, bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z pracownikami Banku, obsłużyć w znacznym stopniu swoje rachunki oraz uzyskać ogólne informacje bankowe.

  Klient, by móc skorzystać z programu, musi posiadać telefon z wybieraniem tonowym, znać swój numer modulo klienta w banku oraz posiadać przydzielone mu przez bank czterocyfrowe hasło (PIN). Dla uproszczenia i wygody korzystania z Bankofonu wprowadzono skrócone numery identyfikujące poszczególne rachunki klienta. Listę skróconych rachunków klient dostaje razem z hasłem dostępu do programu Bankofon. Jeżeli jakieś rachunki zostały zlikwidowane lub założone nowe, to klient o aktualnych numerach skróconych może dowiedzieć się dostając wydruk z banku lub usłyszeć przez telefon wybierając odpowiednią opcję z programu Bankofon, gdzie podawane są numery rachunków i ich numery skrócone.

   

  MENU GŁÓWNE dostępne dla klienta Bankofonu:

  1. stan rachunku (o podanym numerze skróconym – należy podać nr rachunku) należy podać (wcisnąć w telefonie) pożądany skrócony nr rachunku: klient uzyska informację o wysokości bieżącego salda i dostępnych środkach na tym rachunku
  2. lista rachunków lektor przeczyta listę rachunków bankofonowych klienta w układzie: numer skrócony nadany w programie Bankofon i odpowiadający mu pełny numer rachunku
  3. informacje o usługach dostępnych w banku (bank musi zaktualizować plik info.wav)
  4. tabela kursów walut lektor przeczyta aktualne gotówkowe kursy kupna i sprzedaży walut wyszczególnionych w parametrze Waluty (patrz, parametry Bankofonu)
  5. historia operacji (rachunku o podanym numerze skróconym - należy podać nr rachunku) należy wybrać pożądany skrócony nr rachunku, wówczas klient uzyska informację o tylu ostatnich operacjach na tym rachunku ile podano w parametrze Liczba operacji (parametry Bankofonu); lektor przeczyta datę waluty i kwotę każdej operacji (jeśli WN, to ‘–‘ kwota)
  6. realizacja zleceń (rachunku o podanym numerze skróconym – należy podać nr rachunku)
   • realizacja zlecenia o wybranym nr zlecenia: należy wcisnąć pożądany nr zlecenia – podać kwotę (liczbę złotych, a następnie liczbę groszy) – 1. realizacja zlecenia / 0. rezygnacja z realizacji zlecenia i powrót do menu głównego
   • lista zleceń: klient otrzyma listę zleceń bankofonowych (‘na żądanie’) zdefiniowanych na danym rachunku - usłyszy numer zlecenia (L.p.) i tekstowy opis zlecenia
  7. zmiana hasła dostępu (zmiana PIN’u) aby zmienić PIN należy podać nowe czterocyfrowe hasło dostępu
  8. powrót do głównego menu
   
  TELEFONICZNE ŁĄCZENIE SIĘ KLIENTA Z NR BANKOFONUAby np. uzyskać informację o stanie swojego rachunku (saldo i dostępne środki) klient musi: Zadzwonić na numer, pod którym funkcjonuje Bankofon Po usłyszeniu prośby o podaniu numeru, podać swój numer klienta Po prośbie o hasło podać swoje hasło dostępu. Program w tym miejscu sprawdza czy hasło i numer klienta są poprawne. Jeśli nie, to prosi o ponowne podanie numeru klienta i hasła, jeśli tak - to mówi menu główne (czyli jakie usługi są dostępne i jak z nich skorzystać). Wciśnięcie klawisza 0 w dowolnym momencie powoduje powrót do menu głównego i ponowne jego wygłoszenie. Wybrać cyfrę 1 - opcja menu sprawdzająca stan rachunków Wybrać skrócony numer rachunku (jeśli klient ma tylko 1 rachunek to cyfrę 1, jeśli ma więcej to numer odpowiedni do rachunku o jaki chce się dowiedzieć)
  Program sprawdzi czy numer jest poprawny, jeśli tak to poda bieżące saldo i dostępne środki, jeśli nie to powie brak rachunku.

  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.