• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • IKE

  Indywidualne Konto Emerytalne służy gromadzeniu oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

   

  Zaletami IKE są:

  • zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • opłacalność - dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności z IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat; częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • dostępność - nie ma ograniczeń dotyczących minimalnej kwoty wpłaty,
  • możliwość wskazania osób, z szerszego grona niż w przypadku innych rachunków oszczędnościowych, jako uprawnionych do świadczenia w przypadku śmierci oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.
    

  Warunki otwarcia IKE

  • złożenie przez oszczędzającego oświadczenia, że nie jest posiadaczem innego IKE (w jakiejkolwiek instytucji finansowej),
  • w przypadku posiadania IKE, podanie nazwy instytucji finansowej prowadzącej IKE wraz z potwierdzeniem, że klient dokona wypłaty transferowej oraz złożenie oświadczenia, że w bieżącym roku oszczędzający nie dokonał wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego,
  • dla osób, które ukończyły 55. rok życia warunkiem otwarcia jest złożenie oświadczenia, że klient nie dokonał wypłaty z IKE.
   

  IKE dla osoby małoletniej może być otwarte, jeżeli:

  • jest ona uprawniona do środków na IKE osoby zmarłej i zamierza dokonać na IKE wypłaty transferowej, lub
  • ukończyła 16. rok życia i osiąga dochód z tytułu umowy o pracę, przy czym łączna suma wpłat nie może być wyższa od kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w danym roku kalendarzowym, i nie może przekroczyć kwoty podanej w obwieszczeniu Ministra Polityki Społecznej.
   

  Wpłaty na IKE:

  • łączna suma wpłat na IKE w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty podanej w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
   

  Wypłaty z IKE:

  • dotyczy całości zgromadzonych środków,
  • warunki wypłaty dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.:
   • dokonywanie wpłat na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonanie przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty, oraz
   • ukończenie 60 lat, lub
   • ukończenie 55 lat i nabycie praw emerytalnych.
  • warunki wypłaty dla osób urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r.:
   • ukończenie 60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych, i 
   • dokonywanie wpłat na IKE przez co najmniej 4 dowolne lata kalendarzowe, lub
   • dokonanie przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż 4 lata przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty.
  • warunki wypłaty dla osób urodzonych do 31 grudnia 1945 r.:
   • dokonywanie wpłat na IKE przez co najmniej 3 dowolne lata kalendarzowe, lub
   • dokonanie przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż na 3 kalendarzowe lata przed złożeniem dyspozycji wypłaty.

   

  Oszczędzający, który dokonał wypłaty, nie może ponownie założyć IKE w żadnej instytucji finansowej.

   

  Informacja o IKE na gruncie rozporządzenia SFDR

   

  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.