• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • Rada Nadzorcza

  Rada Nadzorcza Banku Społdzielczego w Nałęczowie.

  Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego.

  Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków. Członków Rady Nadzorczej wybierają Zebrania Grup Członkowskich na okres 4 lat. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera co najmniej 1 członka, przy czym jeden członek Rady Nadzorczej reprezentuje co najmniej 100 członków Banku przynależnych do danej Grupy Członkowskiej. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w terminie 7 dni od daty pierwszego Zebrania Przedstawicieli po wyborach nowej Rady. Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna – do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku Spółdzielczego, wskazana przez osobę prawną. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, najbliższe Zebranie Grupy Członkowskiej, które dokonało wyboru tego członka może dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca kadencji. Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany większością 2/3 głosów przez Zebranie Grupy Członkowskiej, które dokonało jego wyboru. W Radzie Nadzorczej udział pracowników Banku Spółdzielczego będących jego członkami nie może przekraczać 1/5 jej składu.

  Skład Rady Nadzorczej

  Przedwodniczący Rady Nadzorczej - Adamczyk Tadeusz

  Zastępca Przewodniczacego - Gil Stanisław

  Sekretarz Rady Nadzorczej - Rejmak Wiesław

  Członek Rady Nadzorczej - Aftyka Leszek

  Członek Rady Nadzorczej - Mikowski Stanisław

  Członek Rady Nadzorczej - Wójciak Zdzisław

  Członek Rady Nadzorczej - Kruk Wanda

  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.